Studie begeleiding

Leren Leren methode
In het onderwijs ligt de nadruk steeds meer op het presteren. Veel kinderen hebben wel de capaciteiten voor een bepaald schoolniveau, maar vaak blijkt in de praktijk dan toch dat het niet lukt.
De vraag die wij als leraren vaak stellen is; hoe kan dat? Ervaring leert dat kinderen niet weten hoe ze moeten leren.

Ook zaken als;
– spreekbeurt/werkstuk (hoe zet ik dat op?)
– huiswerk plannen (help, ik red het nooit)
– tekstbegrip (wat moet ik precies leren?)
– doorzettingsvermogen (ik heb toch wel genoeg geleerd)
– zelfkennis (ken ik de leerstof wel echt?)
– Deze punten zijn onder andere de basis voor goede cijfers.

Op school krijgen kinderen te maken met heel veel nieuwe dingen, dit geldt voor zowel basis als voortgezet onderwijs. Ik help kinderen om hier structuur in aan te brengen en het beste uit zichzelf te halen door gebruik van hun eigen talenten en kwaliteiten aan de hand van de Leren Leren Methode.

Wetenschappelijk onderzoek bewijst effectiviteit van visuele leertechnieken
Een drietal wetenschappelijk onderzoeken* in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam die over een periode van twee jaar (2008-2010) zijn uitgevoerd hebben aangetoond dat de technieken uit de Leren Leren Methode zeer effectief zijn. Ook wordt aangegeven dat alle kinderen baat hebben bij deze gestructureerde, visuele manier van leren.

Ook is het effect bij omstandigheden als dyslexie, AD(H)D, ASS, Hoogbegaafdheid en beelddenken enorm positief gebleken. Jeugd ervaart succes bij het leren, het zelfvertrouwen groeit en ook de motivatie.
Leuk leren met resultaat!

Verbetering tekstbegrip
Met de visuele leertechniek ‘Concept map’ (mapping technique) verbeterde het tekstbegrip aantoonbaar (50% ten opzichte van de controle groep) door meer inzicht in de onderlinge verbanden in de tekst (zgn. mesoniveau). Deze verbetering op het doorgronden van de samenhang binnen de tekst is een antwoord op de huidige (begrijpend lezen) problematiek binnen het basis en voortgezet onderwijs.

Verbetering motivatie
Een gunstig bijkomend effect van deze visuele leertechniek is dat de motivatie van de leerlingen die onderzocht werd gestegen bleek te zijn. Teksten werden overzichtelijker door gebruik van de kleurmethode, hierdoor ontstaat meer inzicht en worden ze hanteerbaar.

Voor iedereen in het basis- , voortgezet en beroepsonderwijs (MBO/HBO)
Door het gebruik van de technieken van de Leren Leren Methode kunnen leerlingen/studenten in een korte tijd deze methode aanleren en toepassen tijdens de rest van hun schoolperiode. Een korte krachtige investering in de toekomst.

*Murre en Bezem en Coolwijk(2013). Testing a method based on concept maps to improve learning from informational texts in elementary and middle school, submitted.

* Lezen aan de hand van de methode LetterKlankStad
Goed leren lezen is belangrijk voor een stevige basis om succesvol te leren. Wie niet goed kan lezen begrijpt de lesstof niet goed. Tijdens school en later in beroepen is een goede leesvaardigheid essentieel. Voor het aanleren van vreemde talen, spelling en begrijpend lezen is decodering (direct leren herkennen van het woord) enorm belangrijk.

Doelgroepen:
– Beginnende lezers
Groep 2/3
– Gevorderde lezers die vastlopen in het Voortgezet onderwijs
Vastlopen bij spelling, leren van vreemde talen en begrijpend lezen
– Anders talige NT2
Analfabeten, zwakke lezers en anderstaligen

* Extra oefenen
School geeft aan waar uw kind op vastloopt en vraagt u dit thuis te oefenen. Om mij heen zie en hoor ik mensen die dit graag willen maar het gewoonweg niet lukt. Geen probleem! Ik ga graag met uw kind aan de slag om extra te oefenen en u een stukje rust te geven hierin. Dit kan individueel maar ook met meerdere kinderen. Dit uiteraard in overleg.

Werkwijze
Hoe werk ik: (Dit geldt voor elke vorm van begeleiding welke te maken heeft met school.)
1. Intakegesprek / hulpvraag vaststellen: staat in het teken van kennismaken. Afhankelijk van de hulpvraag wordt gekeken waaraan we werken tijdens deze begeleiding. Hierbij kijken we ook welke vorm van begeleiding het beste past. Afhankelijk hiervan zal ik mogelijkheden aanbieden.
2. Programma samenstellen: programma op maat uitvoeren.
3. Evaluatie: hierin bespreken we of er nog verdere hulp gewenst is en hoe het is ervaren. Afhankelijk van de leeftijd is dit met of zonder ouders/verzorgers

Kijk voor meer informatie over tarieven op de pagina Tarieven of stel uw vraag via Contact.